Dni zwykłe:

dni zwykłe: 17:00

Niedziela i święta nakazane:

8:00, 10:00, 11:30 oraz w mies. II-VI i IX-XII: 15:00

Inne święta:

8:00, 10:00, 17:00

Odpust:

Świętej Marii Magdaleny – niedziela po 22 lipca
Świętego Rocha – ipsa die (16 sierpnia)