Proboszcz:

ks. kanonik Andrzej Tadeusz Ziegert

Wikariusz:

ks. Kazimierz Recki